ouderenzorg

Ouderenzorg Veilig zelfstandig kunnen wonen De meeste ouderen wonen vaak nog zelfstandig zonder dagelijkse hulp. Om deze woonvorm een veilig karakter te geven is het Secur24 woonhuisbeveiligingssysteem uitgebreid met een slim ingebouwd immobiliteitssysteem. Indien de verschillende bewegingsdetectors  binnen een bepaalde tijd geen beweging detecteren kan het Secur24 woonbeveiligingssysteem een immobiliteit waarschuwing afgeven.Immobiliteitsfunctie

  • De tijd waarbinnen een beweging gedetecteerd moet worden kan vrij worden ingesteld (bijvoorbeeld 10 uur)
  • De ‘countdown’ wordt gestart na het uitschakelen van het systeem
  • Wanneer het systeem een ‘immobiliteit’ situatie constateert kan het Secur24 woonhuisbeveiligingssysteem een zgn. push-bericht versturen naar een smartphone, e-mail, SMS, mantelzorg of naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC).
  • Indien het Secur24 woonhuisbeveiligingssysteem is ingeschakeld functioneren de mobiliteitsdetectors als inbraakbeveiligingsdetectors

Ouderenzorg hulpoproep

  • Wanneer de draadloze zorgoproep noodknop wordt geactiveerd kan er een bericht worden verstuurd naar een smartphone, e-mail, SMS of naar een PAC
  • Deze draadloze drukknop is waterbestendig uitgevoerd

Bewegingsdetector

Medische drukknop